Projekt požiarnej ochrany – rodinný dom

89129

Kompletný projekt požiarnej bezpečnosti rodinného domu (požiarny projekt, projekt požiarnej ochrany). Vypracované priamo špecialistkou požiarnej ochrany.

  • Rodinný dom, chata, garáž, záhradný domček

  • Dodanie: do 7dní

Rýchla spolupráca.
Jednoducho, online.

🛒
Katalógové číslo: 01 Kategória:

Popis

 

Protipožiarny projekt

priamo od špecialistu požiarnej ochrany

Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby (požiarny projekt, projekt požiarnej ochrany), podľa platnej legislatívy (Zákon č. 314/2001 Z.z. Zákon o ochrane pred požiarmi; Vyhláška č. 94/2004 Z.z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a ďalších príslušných noriem a predpisov).

Na e-mail ktorý obdržíte po vytvorení objednávky mi zašlite potrebné podklady (projektovú dokumentáciu v .dwg alebo .pdf formáte) pre vypracovanie požiarneho projektu a to:

  • pôdorysy jednotlivých podlaží stavby v mierke, s kótami, legendou miestnosti a materiálov a pôdorysnou plochou v m²;

  • rez stavby;

  • situáciu osadenia stavby s naznačenými prístupovými komunikáciami, susednými stavbami prípadne hydrantmi;

  • technickú správu.

Po dodaní všetkých potrebných podkladov pre Vás pripravím projekt požiarnej ochrany, ktorý zašlem poštou (prípadne aj v .pdf ) v požadovanom množstve paré.

 

Rýchla spolupráca.
Jednoducho, online.

Ďalšie informácie

Paré / počet kópii

2, 3, 4, 5, 6