Altánky, prístrešky a pergoly

Altánok je voľne stojaca stavba zakrytá strechou, ktorá má spravidla otvorené steny. Nosnou konštrukciou altánku sú stĺpy, ktoré sú pevne ukotvené v zemi. Býva vybavený nábytkom a niekedy aj osvetlením. Podľa materiálu môže byť murovaný, drevený a kovový.

Prístrešok slúži na dodatočné parkovacie miesto pred garážou. Je to otvorená konštrukcia, ktorá môže byť doplnená jednou alebo dvoma záveternými stenami. Konštrukciu tvoria nosné stĺpy spojené priečnymi stenami.

Pergola je menšia okrasná stavba umiestnená na záhrade, na námestí či v parku. Okrem estetickej funkcie má za cieľ poskytnúť príjemný tieň k odpočinku. V tom prípade sa jedná o pergoly zastrešené, alebo porastené popínavými rastlinami. Je vyrobená najčastejšie z dreva, pretože sa hodí do každého priestoru. Veľkosť pergoly je 2,5 až 3 metre. Pergola najčastejšie býva umiestnená pri stene domu, pri garáži, pri tarase. Voľne stojace pergoly sú nazývané skôr altány.

3D vizualizácia Altánkov, prístreškov a pergól

Prístrešok alebo prergola?

Viacero variant vizualizácie vám pomôže pri výbere správneho riešenia, použitie vhodných farieb a materiálov pre vašu stavbu. Umožní vám vidieť dopredu nedostatky, ktorým je možné sa vyhnúť ešte skôr, než sa pustíte do práce.

Vizualizácia: prístrešok s krbom

Zadanie bolo vytvoriť celoročný otvorený altánok s krbom a prekrytím priestorom v zadnej časti pozemku určený na sedenie, prípadne na umiestnenie vírivej vane.
prístrešok, altánok s krbom, sedenie, záhradné sedenie, murovaná konštrukcia altánku, hliníková konštrukcia dverí
prístrešok, altánok s krbom, sedenie, záhradné sedenie, murovaná konštrukcia altánku, hliníková konštrukcia dverí
prístrešok, altánok s krbom, sedenie, záhradné sedenie, murovaná konštrukcia altánku, hliníková konštrukcia dverí
prístrešok, altánok s krbom, sedenie, záhradné sedenie, večerný pohľad
prístrešok, altánok s krbom, sedenie, záhradné sedenie, murovaná konštrukcia altánku, hliníková konštrukcia dverí, nočný pohľad, krb

lepšie raz vidieť…

lepšie raz vidieť…

Vizualizácia altánku nad pivnicou

Návrh altánku v zadnej časti pozemku, z ktorého je možné dostať sa do pivnice schodiskom umiestneným za pultom a lamelovou drevenou stenou. V altánku je aj sedenie s 3D zástenou na umiestnenie bio krbu a televízie. K tomuto návrhu bolo neskôr dorábané opekanisko a priestor na umiestnenie trampolíny, prípadne vírivky.
Altánok pri dome, Záhrada s oplotením. Fasáda domu, hojdacie kreslo, opekanisko, krb, trampolína, altánok so sedením a záhradnou sprchou
Altánok pri dome, Záhrada s oplotením. Fasáda domu, hojdacie kreslo, opekanisko, krb, trampolína, altánok so sedením a záhradnou sprchou
Altánok pri dome, Záhrada s oplotením. Fasáda domu, hojdacie kreslo, opekanisko, krb, trampolína, altánok so sedením a záhradnou sprchou
Altánok pri dome, Záhrada s oplotením. Fasáda domu, hojdacie kreslo, opekanisko, krb, trampolína, altánok so sedením a záhradnou sprchou
 

- Potrebujete stavebné povolenie na vašu plánovanú drobnú stavbu?
- Odpoveď na túto otázku súvisí s veľkosťou stavby a s tým, ako ju klasifikuje Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, teda stavebný zákon č. 50/1976 účinný od 01. 01. 2023.
- Prístrešok do 25 m2
- Na bežný prístrešok, ktorého zastavaná plocha nepresiahne 25 m2 a výška je menšia ako 5 m, stavebné povolenie nepotrebujete. Podľa stavebného zákona je totiž klasifikovaný ako drobná stavba, ktorí plní doplnkovú funkciu a nemôže podstatne ovplyvniť životné prostredie. V takomto prípade nie je potrebné stavebné povolenie, postačí ohlásenie obci, ktorá podľa stavebného zákona vykonáva právomoc stavebného úradu. Nesmie však ísť o stavbu na podnikateľský účel!
- Prístrešok nad 25 m2
- Na prístrešok so zastavanou plochou nad 25 m2 budete podľa stavebného zákona potrebovať rozhodnutie o umiestnení stavby (územné rozhodnutie) a stavebné povolenie. Keďže ide o jednoduchú stavbu, stavebný úrad môže obe konania zlúčiť.  
- Príslušnú žiadosť nájdete na stavebnom úrade, ktorý je súčasťou mestského, obecného či miestneho úradu. K vyplnenej žiadosti je potrebné doložiť projektovú dokumentáciu (projekt stavby) vypracovanú oprávnenou osobou, doklad, ktorým preukážete vlastníctvo pozemku a podľa požiadaviek stavebného úradu aj rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých osôb alebo orgánov štátnej správy a obce. 

Z predstavy 💭 vizualizácia?

3D realistická vizualizácia na mieru, vám pomôže vytvoriť si jasnú predstavu o tom, ako bude váš budúci plánovaný objekt vyzerať.

✅ Vizualizácia je vzhľadom na cenu novostavby efektívny a lacný nástroj ako si vybrať správne materiály a farby, tým sa vyhnúť neželanému výsledku.

S vizualizáciou je taktiež jednoduchšie a rýchlejšie nájsť firmu na zrealizovanie, a zároveň vám môžu cenovú kalkuláciu presnejšie vypracovať.

chevron_left
chevron_right